Choď na obsah Choď na menu

Elements in the City

Elements in the City is a series of photographs which I took to my interviews for the Institute of Creative Photography in Opava. Through my viewfinder I searched for parts (elements) in the cities of Košice and Bratislava. I treated this photographic work as a play on colour and composition. Using a pronounced shift in colour, I wanted to give the viewer the impression of painting. With distinctive colours, simple compositions and lines, I give the viewer an oasis of stability, order and beauty in todays chaotic world.

Elementy v meste

Elementy v meste je séria fotografií , s ktorou som išiel na prijímacie pohovory na Inštitút tvorivej fotografie v Opave. V mojom hľadáčiku som hľadal časti (elementy) v mestách Košice a Bratislava. Toto fotografovanie som bral, ako hru s farbou a kompozíciou. Aj keď dané časti sú reálne veci, snažil som sa vytvoriť  nie konkrétne veci. V niektorých prípadoch sa mi to podarilo viac, v niektorých menej. Pravdou ostáva to, že v mestách je kopu nájdených zátiší a detailov, ktoré môžu spestriť a vylepšiť  nie jeden dom, firmu, či iné interiéri.  Stačí len chodiť , hľadať a zvečniť. V niektorých záberoch sa fotografia skôr podobá na maľbu, čo bolo tiež mojím cieľom v tejto hravej sérii. Prostredníctvom výrazných farieb, jednoduchých kompozícií a línií, dávam divákovi v dnešnom chaotickom svete oázu stability, poriadku a krásy.