Choď na obsah Choď na menu

 

Karol Stollmann

dsc_3656.jpg

 

  

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Email : stollmann.karol@gmail.com
Phone : 00421 907 638898

 

Karol Stollmann

 • Born 1978 in Kosice
 • Graduate at Institute of Creative Photography Silesian Univerzity in Opava, CZ, 2016

Exhibitions

 • 2010 - Solo exhibition, Gallery Rara - 3in1
 • 2011 - Solo exhibition, Other peole
 • 2014 - Collective exhibition, G22 Maribor, Slovenia - You Are Here (in the framework of Second Cities)
 • 2016 - Solo exhibition, East, Far East (SPOTs Kosice)
 • 2016 - Collective exhibition, In light differently, Czech Republic (Museum of Art, Olomouc, CZ)                                                               
 • 2016 - Collective exhibition, They Said Yes, Kosice, SK, Budapest, HU, Ostrava, CZ, Poznan, PL

 

My work is mostly around my living space only. Even if they are photos of my surroundings, I am looking at them something more than just land or an urban environment. I am referring to a series of border space where to find the defined areas for people surviving trauma. Currently, I am working on a picture message of the artistic community in Kosice and a non-substance addiction in Slovakia. I was influenced by the American photographer William Eggleston that also works around his home, even if our photos are diametrically opposed. It's proof that a good photograph can arise not only traveling around the world, but also at home. 

 

 

------

Karol Stollmann

 • Narodený v roku 1978 v Košiciach
 • Absolvent Inštitútu tvorivej fotografie v Opave 2016

Výstavy

 • 2010 - Autorská výstava v Galérii Rara - 3in1
 • 2011 - Výstava Other peole v Obchodnom centre Optima
 • 2014 - G22 Maribor, Slovinsko, You Are Here (v rámci projektu Second Cities)
 • 2016 - East, Far East (výmenník Štítová Košice)
 • ​2016 - Světlo jinak V, Česká republika (Arcidiecézne múzeum v Olomouci)
 • ​2016 - Kolektívna výstava They said yes, Košice, Slovensko, Budapešť, Maďarsko, Ostrava, Česká Republika, Poznaň, Poľsko

 

Moja tvorba je väčšinou z môjho prostredia, kde bývam.  Aj keď sú to fotografie môjho okolia, hľadám v nich niečo viac, ako len krajiny v mestskom prostredí. Mám na mysli sériu Space of border, kde hľadám vymedzený priestor,  pri prežitých traumách ľudí. Momentálne mám v pláne vytvoriť obrazovú správu o umeleckej obci v meste Košice a pracujem na sérii fotografií o nelátkových závislostiach. Som ovplyvnený tvorbou amerického fotografa Williama Egglestona tým, že tvorí tiež v okolí svojho domova, aj keď sa naše fotografie diametrálne odlišujú. Je to dôkaz toho, že dobrá fotografia môže vzniknúť nielen na cestách po svete, ale aj v domácom prostredí. Práve preto ho uznávam ako fotografa.